Servicii

Laboratorul isi desfasora activitatea intr-o cladie pe doua nivele pe o suprafata de 110mp.

Oferta de Servicii furnizate de catre AQ TESTING BT cuprinde urmatoarele:

Incercari initiale de tip acreditate pentru certificarea :

 • agregatelor pentru prepararea betoanelor, mixturilor si fundatiilor
 • mixturilor asfaltice
 • betoanelor

Studii geotehnice pentru :

 • locuinte
 • constructii industriale
 • alimentari cu apa si canalizari
 • constructii cu specific comercial
 • infrastructura pentru transport

Analize laborator pentru :

Agregate naturale pentru cai ferate si drumuri :

 • Metode de esantionare
 • Metode de reducere a unui esantion in laboratore
 • Determinarea granulozitatii.
 • Analiza granulometrica prin cernere.
 • Coeficient de neuniformitate
 • Continut in particule fine
 • Determinarea coeficientului de activitateal nisipului de concasare
 • Deteminarea formei particulelor.Coeficient de aplatizare.
 • Deteminarea formei particulelor.Coeficient de forma.
 • Determinarea procentului de suprafete concasate si sfaramate din agregate grosiere
 • Continut de impuritati- corpuri straine
 • Evaluarea partilor fine.Determinarea echivalentului de nisip
 • Evaluarea partilor fine.Incercarea cu albastru de metilen.
 • Determinarea rezistentei la fragmentare prin metoda Los Angeles
 • Determinarea continutului de apa prin uscare in etuva ventilata
 • Incercari pentru determinarea caracteristicilor termice si de alterabilitate ale agregatelor.
 • Incercarea cu sulfat de magneziu.

Materiale pentru betoane si mortare :

 • Determinarea timpului de priza si a stabilitatii cimentului
 • Determinarea finetii de macinare
 • Confectionare epruvete
 • Rezistenta la compresiune
 • Continut de humus
 • Umiditatea
 • Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor Metode pentru determinarea masei volumice in vrac si porozitatii intergranulara
 • Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor.Determinarea masei reale si a coeficientului de absorbtie al apei
 • Incercari pentru determinarea proprietatilor chimice ale agregatelor.Determinarea clorurilor solubile in apa prin metoda Mohr
 • Curba granulometrica
 • Determinarea densitatii aditivilor pentru beton

Betoane armate si betoane precomprimante :

 • Incercari preliminare. Stabilirea compozitiei betonului
 • Incercare pe beton proaspat.Esantionare
 • Granulozitatea agregatelor beton proaspat
 • Incercare pe beton proaspat.Incercarea de tasare.
 • Incercare pe beton proaspat.Densitate
 • Incercare pe beton proaspat.Continut de aer.Metoda cu manometru
 • Incercare pe beton intarit. Forma, dimensiuni si alte conditii pentru epruvete si tipare
 • Incercare pe beton intarit. Pregatirea si pastrarea epruvetelor pentru incercari de rezistenta
 • Incercare pe beton intarit.Rezistenta la compresiune a epruvetelor
 • Incercare pe beton intarit.Rezistenta la intindere prin incovoiere a epruvetelor
 • Incercare pe beton intarit.Rezistenta la intindere prin despicare a epruvetelor
 • Densitatea betonului intarit
 • Incercare pe beton intarit.Adancimea de patrundere a apei sub presiune
 • Incercari pe beton in structuri
 • Incercarea la compresiune si incovoiere pentru sape pe baza de ciment

Drumuri :

 • Prepararea mixturii asfaltice . Elaborarea retetei
 • Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Determinarea absorbtiei de apa
 • Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.Continutul de liant solubil.Metoda de extractie cu centrifuga (cu hartie de filtru)/ cu aparatul Soxhlet
 • Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.Determinarea granulozitatii
 • Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald Determinarea densitatii maxime.Metoda hidrostatica
 • Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.Determinarea densitatii aparente a epruvetelor bituminoase.Metoda SSD
 • Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
 • Determinarea caracteristicilor volumetrice ale epruvetelor bitumonoase.
 • Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
 • Determinarea masei volumetrice de referinta
 • Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
 • Compactibilitate cu compactor cu impact Marshall
 • Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.
 • Determinarea afinitatii dintre agregate si bitum Metoda statica
 • Metode de incercare pentru mixturi asfaltice turnate la cald.Determinarea sensibilitatii la apa a epruvetelor bituminoase.Metoda C
 • Metode de incercare pentru mixturi asfaltice turnate la cald Masurarea temperaturii
 • Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.Continutul de apa/ Straturi rutiere din agregate naturale sau pamanturi stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici. Determinarea pierderii de masa prin saturare – uscare.
 • Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald Determinarea sensibilitatii la segregare
 • Metode de incercare pentru mixturi asfaltice turnate la cald.incercarea de scurgere a liantului.Metoda Schellenberg.
 • Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald Rezistenta la oboseala.Incercarea la incovoiere in doua puncte pe epruvete trapezoidale. si cilindrice (Metoda A si E)
 • Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.Rigiditate .Incercare prin aplicarea unei intinderi indirecte pe epruvete trapezoidale si cilindrice (IT –CY)(Metoda A si C)
 • Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.Rigiditate. Incercarea la compresiune ciclica.Metoda A –Metoda de compresiune ciclica monoaxiala cu presiune laterala
 • Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.Prelevarea probelor.
 • Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald Pregatirea probelor pentru determinarea continutului de bitum , a continutului de apa si a compozitiei granulometrice
 • Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald Determinarea dimensiunilor epruvetelor
 • Confectionarea probelor cu compactorul cu impact
 • Confectionarea probelor cu compactorul giratoriu
 • Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald.Incercarea Marshall
 • Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald Determinarea grosimilor imbracamintilor asfaltice
 • Metoda de determinare in laborator a masei volumice de referinta si a continutului de apa.Compactarea Proctor
 • Straturi rutiere din agregate naturale sau pamanturi stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici.Determinarea stabilitatii la apa
 • Determinarea compozitiei granulometrice a amestecului de agregat natural si liant
 • Modul de efectuare a masuratorilor de capacitate portanta cu deflectometrul cu parghie Benkelman
 • Masurarea aderentei unei suprafete. Metoda cu pendulul
 • Elaborarea retetelor de agregate tratate cu lianti hidraulici
 • Confectionare a cilindruilor de aggregate tratate cu lianti hidraulici
 • Metoda de derminare a rezistentei la compresiune a amestecurilor de agregate tratate cu lianti hidraulici
 • Metoda de derminare a rezistentei la intindere indirecta a amestecurilor de agregate tratate cu lianti hidraulici

Materiale de drumuri :

 • Coeficient de hidrofilie
 • Densitatea aparenta dupa sedimentare in benzen sau toluen
 • Determinarea masei volumice reale a filerului. Metoda cu picnometru
 • Aprecierea finetii.Determinarea granulatiei filerului
 • Continut de apa.Umiditatea filerului
 • Determinarea penetratiei cu ac. Incercari pentru bitumuri si hidroizolatii
 • Determinarea punctului de inmuiere.Metoda cu inel si bila. Incercari pentru bitumuri si hidroizolatii
 • Punct de rupere Frass. Incercari pentru bitumuri si hidroizolatii
 • Stabilitate in film subtire. Metoda RTFOT

Armaturi :

 • Otel pentru armarea si precomprimarea betonului.Metode de incercare.bare ,sarme laminatesi sarme pentru armarea betonului.Incercarea la tractiune
 • Otel pentru armarea si precomprimarea betonului.Metode de incercare.bare ,sarme laminatesi sarme pentru armarea betonului.Incercarea la indoire

Geotehnica si teren de fundare :

 • Prelevare probe
 • Materii organice
 • Umiditate
 • Determinarea densitatii pamanturilor cu stanta
 • Determinarea limitei inferioare de plasticitate.Metoda cilindrilor de pamant
 • Determinarea limitei superioare de plasticitate.Metoda cu cupa
 • Determinarea granulozitatii. Metoda cernerii
 • Determinarea granulozitatii. Metoda sedimentarii
 • Sensibilitatea la inghet dezghet prin metoda granulozitatii
 • Umflarea libera
 • Caracteristici de compactare: proctor normal
 • Determinarea greutatii volumice pe teren ,prin metoda determinarii volumice cu apa si cu folie de material plastic
 • Clasificarea si calitatea pamanturilor
 • Grad de compactare. Metoda cu stanta
 • Grad de compactare. Metoda determinarii volumice cu apa si cu folie de material plastic
 • Teren de fundare Determinarea modulului de deformatie liniara prin incercari pe teren cu placa
 • Determinarea modulului de deformatie si a gradului de compactare pentru terasamente , straturi de fundatie si de baza prin incercari cu placa dinamica
 • Cercetari si incercari geotehnice .Incercarea de penetrare dinamica usoara
 • Determinarea compresibilitatii pamanturilor prin incercarea in edometru
 • Deteminarea indicelui de capacitate portanta Californian (CBR) , a indicelui de portanta initiala si a indicelui de umflare liniara
 • Determinarea compozitiei granulometrice a amestecului de pamanturi si liant
 • Determinarea gradului de faramitare al pamanturilor coezive stabilizate cu ciment sau zgura granulata

Compania noastra

Laboratorul AQ TESTING BT autorizat ISC ca laborator cu gradul I de competenta si autorizat AFER, isi propune sa raspunda cererii tot mai mari de pe piata constructiilor prin exectuarea, dupa norme romanesti si europene, de determinari de laborator si de teren, care conduc la elaborarea studiilor geotehnice, precum si prin efectuarea de incercari specifice pentru verificarea calitatii lucrarilor si materialelor din domeniul constructiilor.

Contacteaza-ne

Abonare Newsletter

Partenerii nostri :

ssm