demo

Despre noi

Prestatiile laboratorului reprezinta un numar de 106 incercari aferente urmatoarelor profile: agregate pentru cai ferate, drumuri si poduri, geotehnica si teren de fundare, agregate si materiale pentru betoane, materiale de dumuri, drumuri, betoane, armaturi atat pe probe prelevate de client cat si pe probe prelevate de personalul laboratorului.

Dotarea laboratorului a fost realizata cu aparatura noua conform reglementarilor in vigoare, verificata extern cu firme de specialitate conform programelor aprobate si intern cu personal instruit.

Fluxurile in spatiile de lucru sunt astfel stabilite incat personalul laboratorului sa nu se intersecteze in timpul efectuarii incercarilor.

Personalul laboratorului este compus din:

  • sef de laborator sef – inginer
  • Manager calitate – inginer atestat CNFPA si atestat ca specialist SR EN ISO/CEI 17025:2005 + AC 2007
  • un tehnician sef profil BBaBp, MBM si AR
  • un inginer sef de profil GTF, MD
  • un inginer sef de profil D, ANCFD si inginer responsabil metrologie laborator.

Pentru executarea incercarilor pe teren se foloseste inginerul sef de profil D/ANCFD si tehnicianul sef profil BBaBp, MBM si AR.

Tot personalul este autorizat intern pentru profilele si incercarile pe care le efectueaza si evaluat de catre organismul de acreditare si organele de autorizare

Managerul de calitate este atestat CNFPA pentru acesata functie, respectiv pentru specialist SR EN ISO/CEI 17025:2005 + AC 2007 si pentru audit intern avand ca referential SR EN ISO/CEI 17025:2005 + AC 2007; deasemenea inginerul sef de profil GTF, MD este atestat IRCA pentru audit. Personalul a fost instruit si pentru determinarea incertitudinilor de masurarea in anul 2014.

Activitatea laboratorului pentru incercari de teren presupune verificarea lucrarilor prin determinarea: gradului de compactare pe pamant/ balast/ piatra sparta; capacitate portanta prin deflectometrie cu parghia Benkelmann; modulului de deformare placa Lucas, modulului de deformare placa dinamica; prelevarea probelor de beton pentru determinarea densitatii betonului proaspat/ intarit, rezistentei la compresiune/incovoiere, lucrabilitatii.

Activitatea ce se defasoara in cadrul locatiei laboratorului presupune efectuarea incercarilor: initiale de tip pentru certificarea agregatelor de betoane si mixturi, betoanelor si mixturilor; naturi de teren, Proctor normal si modificat, proiectarea retetelor de beton de ciment si asfaltice.

Incepand din data de 1.04.2014 laboratorul a fost acreditat RENAR pentru un numar de 32 de incercari conform CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 1018/1.04.2014 si autorizat AFER pentru un numar de 22 de incercari conform AUTORIZATIEI AL 482/2014

Compania noastra

Laboratorul AQ TESTING BT autorizat ISC ca laborator cu gradul I de competenta si autorizat AFER, isi propune sa raspunda cererii tot mai mari de pe piata constructiilor prin exectuarea, dupa norme romanesti si europene, de determinari de laborator si de teren, care conduc la elaborarea studiilor geotehnice, precum si prin efectuarea de incercari specifice pentru verificarea calitatii lucrarilor si materialelor din domeniul constructiilor.

Contacteaza-ne

Abonare Newsletter

Partenerii nostri :

ssm